«L’Agus i els monstres al món», una exposició

La sèrie L’Agus i els monstres ja té exposició: «L’Agus i els monstres al món». Es pot visitar, per primera vegada, a la Biblioteca Municipal de Binissalem, a Mallorca, fina al 31 de maig.

T’ho perdràs?

«L’Agus i els monstres al món» és una exposició que neix a partir d’una iniciativa de les bibliotecàries de Binissalem, que van pensar que als nens i nenes els agradaria veure els llibres de L’Agus i els monstres que s’han editat arreu del món. En Rubén García, comercial de Combel, es va entusiasmar amb aquesta idea i ens la va expli­car. Evidentment, vam trobar que era una idea absolutament monstruosa i genial. I vam veure clar que si l’exposició interessava a les bibliotecàries de Binissalem, tam­bé interessaria a altres bibliotecàries, mestres i llibreters…

L’únic que havíem de fer era coordinar-nos amb l’editorial i afegir-hi el toc monstruós. I això és el que hem fet.

L’exposició ofereix la possibilitat de parlar del món del llibre i de la gent que, més enllà dels autors, treballa per fer que les bones històries arribin al seu destí: els lec­tors. Sense la feina d’editors, traductors, correctors, dissenyadors, gent de drets, gent de comunicació, els comercials, els distribuïdors…, probablement els llibres no anirien enlloc.

«L’Agus i els monstres al món» és un exposició senzilla, sense grans pretensions, però ofereix la possibilitat de reflexionar sobre la feina de tot el teixit humà que es mou al voltant del llibre i, al mateix temps, permet observar com es concreten aques­tes feines arreu del món, amb canvis, diferències, similituds curioses… Moltes gràci­es, doncs, a les bibliotecàries de Binissalem i, per extensió, a tots els bibliotecaris, mestres, llibreters, periodistes, prescriptors i especialistes de LIJ en general, perquè ells formen part d’aquesta història. Quina història? La dels llibres i els lectors!

Llarga vida als llibres!

Jaume Copons & Liliana Fortuny